Zwalczanie chwastów ważne w uprawie soi

W przypadku uprawy soi ważne jest maksymalne ograniczenie zachwaszczenia, zwłaszcza w początkowych fazach wegetacji. Ponieważ soja potrzebuje stosunkowo dużo czasu do wykształcenia młodych roślin, na początku jej wzrostu jest duże ryzyko rozprzestrzeniania się chwastów. Istnieją jednak różne sposoby walki z niepożądanymi roślinami.

Nie pozwolić chwastom rosnąć: środki zapobiegawcze i pośrednie

Zwalczanie chwastów w uprawie soi

Zapobiegać jest lepiej niż leczyć (Zdjęcie: stock.adobe.com – Serhii)

Aby uniknąć problemów powodowanych przez chwasty, a w najgorszym przypadku strat w plonach, zaleca się podjęcie odpowiednich działań przed siewem. Zasadniczo soja powinna być uprawiana tylko na stanowiskach o niewielkim zachwaszczeniu.

Uwaga: Obszary, na których lubią rosnąć powój polny i osty, nie są odpowiednie do uprawy soi.

Korzystne jest także stosowanie następujących środków zapobiegawczych:

  • Nie należy siać zbyt wcześnie: soję należy wysiewać do gruntu dopiero wtedy, gdy temperatura gleby wynosi 10°C.
  • Przed siewem należy sprawdzić prognozę pogody na najbliższe dni. Soja potrzebuje ciepła, aby dobrze się rozwijać.
  • Należy utrzymywać presję chwastów na jak najniższym poziomie, dobierając stanowiska po odpowiednich uprawach poprzedzających, np. zbożach (ozimych).
  • Wskazana jest uprawa odpowiednich międzyplonów.
  • Co do zasady, soja na jednym stanowisko powinna być uprawiana co najwyżej dwukrotnie rok po roku. Tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna jest uprawa trzy razy pod rząd, przy czym w trzecim roku nadzwyczajnie wzrasta ryzyko porażenia upraw chorobami.
  • Zaleca się płytką uprawę gleby na około 2 tygodnie przed siewem.

Wskazówka: Soja powinna być uprawiana w regionach o odpowiednim klimacie. Do dobrego rozwoju roślina potrzebuje ciepłych gleb. Im cieplejsza jest gleba, tym szybciej rosną młode rośliny i tym samym spada ryzyko dużej presji ze strony chwastów.

 

Mechaniczne zwalczanie chwastów: ochrona soi przez bezpośrednią regulację chwastów

Mechaniczne zwalczanie chwastów to kwestia nie tylko właściwej techniki, ale także odpowiedniego czasu. Najlepiej byłoby, gdyby chwasty były zwalczane w stadium tzw. „białej nitki”. Pomocne będą brona lub pielnik.

Ważne: Podczas siewu soi należy upewnić się, że głębokość siewu jest równomierna. Jeśli nie będzie się tego przestrzegać, istnieje ryzyko uszkodzenia cennych ziaren podczas bronowania.

Kilka dni po siewie – zwykle około 3 – można wykonać bronowanie przedwschodowe (tzw. ślepe). Należy jednak upewnić się, że nie widać jeszcze siewek. Jeżeli są już one widoczne, trzeba zrezygnować z tego zabiegu, ponieważ może on uszkodzić kiełkujące rośliny.

Wskazówka: W przypadku mechanicznej regulacji zachwaszczenia zaleca się wysiewanie od 10% do 20% więcej soi na m². Pozwoli to uniknąć ewentualnych strat spowodowanych intensywną uprawą roli.

Podczas pielenia należy uważać, aby nie przejeżdżać zbyt często po polu. Z reguły należy wykonać 2 – 3 przejazdy do momentu zwarcia międzyrzędzi, zachowując przy tym dużą precyzję. Dobrze sprawdzają się pielniki obrotowe lub palczaste.

Wskazówka: Do mechanicznego zwalczania chwastów najlepsze są słoneczne i ciepłe dni.

 

Zastosowanie herbicydów

Przy uprawie soi można stosować herbicydy. Na rynku dostępne są różne produkty, dzięki czemu można dopasować środki do własnych potrzeb. Generalnie istnieje możliwość wyboru pomiędzy użyciem:

  • zarówno herbicydów przedwschodowych, jak i powschodowych
  • tylko herbicydów powschodowych.

Zastosowanie zabiegów przed- i powschodowych pozwala na kompensację ewentualnych słabości herbicydu przedwschodowego przez zabieg powschodowy. W przypadku każdego rodzaju herbicydu należy się liczyć z koniecznością wykonania 1 do 2 zabiegów.

Przy wyborze herbicydów należy zawsze brać pod uwagę skład gleby. Dlatego przed wysiewem soi zdecydowanie warto przeprowadzić dokładną jej analizę.

Ważne: Przy stosowaniu herbicydów należy zawsze brać pod uwagę lokalne przepisy dotyczące dopuszczalnej ilości na hektar.

Wysokojakościowy materiał siewny farmsaat

farmsaat oferuje wysokiej jakości materiał siewny soi. Nasze odmiany cechują się silnie rozwiniętymi roślinami o dużej stabilności. Dodatkowo dobry rozwój początkowy skutecznie przeciwdziała silnej presji ze strony chwastów.

Nasze nasiona sprzedawane są przy pomocy naszych farmpartnerów – od rolnika do rolnika. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom jednocześnie fachowe doradztwo oraz nasiona najwyższej jakości. To jest właśnie nasza idea #farmprinzip.

Prosimy skontaktować się z naszymi kierownikami regionu i zapytać o farmpartnera w najbliższej okolicy!