Wskazówki i porady dot. uprawy ekologicznej soi

Soja nadaje się również do uprawy ekologicznej. Szczególnie ważne jest, aby rośliny soi rosły jak najszybciej i równomiernie, aby nie dopuścić do pojawienia się potencjalnych problemów ze szkodnikami.

Poniższy tekst zwraca uwagę na najważniejsze kwestie związane z uprawą ekologiczną soi.

Specyfika siewu soi w uprawie ekologicznej

Uprawa ekologiczna soi

Soja może być także uprawiana w jakości ekologicznej

Podczas siewu soi najważniejsze są dobre warunki. Oznacza to, że gleba powinna być możliwie jak najcieplejsza. Siew można rozpocząć przy temperaturze gleby 10°C. Optymalny czas na wysiew to zazwyczaj połowa/koniec kwietnia do początku/połowy maja.

Ważne: Kupując materiał siewny soi, należy upewnić się, że dana odmiana charakteryzuje się szybkim rozwojem początkowym roślin. Im szybciej roślina soi rośnie, tym mniejsze są szanse na rozprzestrzenienie się chwastów.

Aby wyrównać ewentualne problemy z kiełkowaniem, norma wysiewu na hektar powinna być odpowiednio wysoka. W związku z tym należy liczyć około 700 000 nasion soi na hektar. Ponadto korzystne dla wschodów jest, gdy wszystkie nasiona soi są wysiewane na tej samej głębokości. To niemal gwarantuje równomierne wschody roślin. Zaleca się rozstawę rzędów od 45 cm do 50 cm.

Wskazówka: Podczas siewu soi bardzo pomocne może być także zastosowanie odpowiedniej agrotechniki. Chodzi na przykład o użycie specjalnych tarcz przystosowanych do siewu soi.

Pielęgnacja soi w uprawie ekologicznej

Po zasiewie należy kilkakrotnie wykonać bronowanie i pielenie. To zapobiegnie zachwaszczeniu. Pierwszy przejazd z delikatnie ustawioną broną można wykonać już do 3 dni po siewie. Pielenie można wykonywać 2- lub 3-krotnie do momentu zwarcia międzyrzędzi.

Ważne: W przypadku uprawy soi kluczowe znaczenie równomierne zaopatrzenie w wodę. Szczególnie w miesiącach letnich, od czerwca do sierpnia, rośliny potrzebują odpowiedniej ilości wody. Jeśli opady nie są wystarczające, należy zastosować nawadnianie.

Średnio można założyć, że plony soi ekologicznej wyniosą od 20 dt/ha do 30 dt/ha, jeśli uprawa jest prowadzona odpowiednio do charakterystyki danej odmiany.

Nasze nasiona sprzedawane są przy pomocy naszych farmpartnerów – od rolnika do rolnika. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom jednocześnie fachowe doradztwo oraz nasiona najwyższej jakości. To jest właśnie nasza idea #farmprinzip.

Prosimy skontaktować się z naszymi kierownikami regionu i zapytać o farmpartnera w najbliższej okolicy!