Najlepsze plony kukurydzy na ziarno z materiałem siewnym farmsaat

W ostatnich latach kukurydza bije rekordy popularności. Są obszary w Polsce, na których ta roślina wręcz dominuje. Powierzchnia uprawy kukurydzy w naszym kraju przekroczyła już 1,7 mln hektarów, z czego ponad 1 mln to uprawa na ziarno.

Kukurydza na ziarno, czyli jaka?

Wissenswertes zum Maisanbau

Kukurydza ziarnowa jest idealna na paszę treściwą (Zdjęcie: stock.adob.com – cegli)

Dojrzałe rośliny kukurydzy są młócone w celu uzyskania ziarna.Ważne jest, aby rośliny kukurydzy były zbierane dopiero, gdy są całkowicie dojrzałe i wyschnięte. Odczekanie zbiorem do momentu, kiedy kukurydza jest możliwie najbardziej wysuszona, redukuje nie tylko koszty suszenia, ale także udział ziaren pokruszonych.

Po wymłóceniu ziarna kukurydzy z uwagi na ciągle sporą wilgotność wymagają dosuszenia lub konserwacji przez zakiszenie, dzięki czemu zostanie wydłużona ich trwałość.

Wykorzystanie kukurydzy ziarnowej zmierza wyraźnie w jednym kierunku. Wysokiej jakości kukurydza ziarnowa jest idealnym komponentem paszy treściwej. Pasze z ziaren kukurydzy są szczególnie często stosowane w żywieniu trzody chlewnej i drobiu, ale także w żywieniu bydła mlecznego.

Zalety odmian ziarnowych od farmsaat

Odmiany na ziarno farmsaat wyróżnia szybki rozwój początkowy, wysoka tolerancja niskich temperatur, bardzo dobra odporność na wyleganie oraz niskie skłonność do krzewienia.

Różnice między kukurydzą na ziarno a kukurydzą na kiszonkę

Te dwa kierunki użytkowania różnią się przede wszystkim odmiennymi metodami zbioru i wykorzystania roślin kukurydzy. Przy uprawie kukurydzy na kiszonkę zbiera się całą roślinę (łącznie z liśćmi, łodygami i kolbami) i umieszcza w hermetycznych silosach w celu zakonserwowania. Kukurydza na kiszonkę jest najczęściej źródłem paszy dla bydła.

Natomiast w przypadku kukurydzy na ziarno zbiera się tylko ziarna kukurydzy, pozostawiając resztę rośliny kukurydzy na polu. Następnie odbywa się dalsze przetwarzanie ziaren w sposób opisany powyżej. Ponieważ ziarna kukurydzy bogatym źródłem energii, podawane są chętnie jako pasza dla drobiu i trzody chlewnej.

Od tego zależy sukces w uprawie kukurydzy na ziarno

  • Wybór odmiany kukurydzy na ziarno: Odmiany kukurydzy na ziarno, które tworzą delikatną lub zwartą resztę rośliny, mają tę zaletę, że ułatwiają późniejsze zagospodarowanie ścierniska i pracę przy resztkach pożniwnych. Ponadto silny stay-green umożliwia suszenie kolb na zielonej roślinie. Zapewnia to również długą asymilację przy zachowanej stabilności roślin. Służymy naszym doradztwem w kwestii wyboru odpowiedniej odmiany kukurydzy.
  • Norma wysiewu/obsada: Optymalna obsada zależy bezpośrednio od wyboru odmiany kukurydzy. Należy zwrócić uwagę na to, w jakim stopniu dana odmiana kukurydzy na ziarno nadaje się do bardzo wysokiej lub bardzo niskiej obsady. Odmiany o kompaktowych roślinach pozwalają z reguły osiągać wysokie plony przy wysokim zagęszczeniu roślin. W przypadku odmian wytwarzających bujne, szeroko rosnące rośliny należy obniżyć obsadę. Odmiany  farmsaat charakteryzują się dobrą stabilnością i dobrze na ogół tolerują duże zagęszczenie roślin. Podczas wysiewu nasion należy również wziąć pod uwagę specyfikę stanowiska uprawy (rodzaj gleby, dostępność wody itp.). Brak odpowiedniej ilości wody (np. z powodu zbyt gęstej obsady), utrudnia zapylanie, a tym samym wykształcanie kolb. Z drugiej strony należy w pełni wykorzystać potencjał plonowania. Trzeba też pamiętać, że dobrane odpowiednio do zasobności stanowiska, rodzaju gleby i wybranej odmiany nawożenie jest warunkiem właściwego zaopatrzenie roślin w potrzebne składniki odżywcze i stanowi podstawę udanych zbiorów kukurydzy. Także w kwestii doboru normy wysiewu/obsady nasi doradcy chętnie podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.
  • Termin zbioru kukurydzy na ziarno: Jeśli zbiór kukurydzy na ziarno odbywa się możliwie najpóźniej, uzyskuje się niską zawartość s.m. w ziarnie. Obniża to koszty suszenia. Trzeba więc zawsze rozważyć, jak wysoki będzie koszt dosuszenia ziarna do 14% s.m.? Z drugiej strony trzeba pamiętać, że późne zbiory mogą wiązać się z porażeniem ziarna grzybami z rodzaju Fusarium.

 

Wissenswertes zum Maisanbau

Nasze nasiona sprzedawane są przy pomocy naszych farmpartnerów – od rolnika do rolnika. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom jednocześnie fachowe doradztwo oraz nasiona najwyższej jakości. To jest właśnie nasza idea #farmprinzip.

Prosimy skontaktować się z naszymi kierownikami regionu i zapytać o farmpartnera w najbliższej okolicy!

Kupuj zgodnie z ideą #farmprinzip

Nasiona z pierwszej ręki! Najwyższa jakość – od rolnika do rolnika, z fachowym doradztwem. Porozmawiaj z naszymi kierownikami regionów!