Zaprawianie Nasion

CORNGUARD* + KORIT

Działanie

  • Fungicyd

  • Repelent odstaraszający ptactwo
    (bażanty, gołębie, wrony i inne krukowate)

  • Nawóz donasienny
    (mineralno-organiczny NK)

 

Dopłata do ceny podstawowej za j.s. (50 tys. nasion): + 42,90 PLN

MAXIM QUATTRO, ZIRAM, nawóz donasienny zawierający 2% N + 2% K²O + 0,2% B + 1,2% Cu + 12% Mn + 0,3% Mo + 6% Zn

Cornguard