Kukurydza na biogaz – potrzebna wysoka koncentracja energii i pokaźny plon suchej masy

Wissenswertes zum Maisanbau


Kukurydza może być wykorzystywana w biogazowniach jako źródło energii (Zdjęcie: stock.adobe.com – Countrypixel)

Biogaz ma stanowić ważny element w miksie energetycznym Polski jako jedno ze źródeł odnawialnej energii. Dynamiczny rozwój tego sektora jest jeszcze wciąż przed nami. W tych krajach UE, gdzie produkcja biogazu jest wysoka, bazuje się właśnie na kukurydzy. Dodatek kiszonki z kukurydzy zwiększa bowiem znacząco wydajność energetyczną biogazowni. Ogromną zaletą jest także możliwość długiego składowania, jakość fermentacyjna i łatwość zakiszania kukurydzy.

Wykorzystanie kukurydzy zebranej z 1 hektara umożliwia wyprodukowanie energii niezbędnej do zaspokojenia rocznych potrzeb pięciu przeciętnych gospodarstw domowych.

Kukurydza na biogaz/biogaz z kukurydzy?

Mianem kukurydzy na biogaz, także kukurydzy energetycznej, określa się kukurydzę wykorzystywaną w biogazowniach do produkcji energii. Biogaz z kukurydzy powstaje w wyniku fermentacji związków organicznych zawartych w roślinie kukurydzy. Do tej formy produkcji energii najlepiej nadaje się kukurydza na kiszonkę. Z takiego substratu wyjściowego biogazownie osiągają bardzo wysoką wydajność produkcji biogazu.

Nasiona kukurydzy na biogaz najwyższej jakości od farmsaat

Nasze odmiany kukurydzy do produkcji biogazu charakteryzują się szybkim rozwojem początkowym, tolerancją na zimno i suszę, dobrą stabilność i niską skłonnością do krzewienia. Kukurydza do produkcji biogazu uprawiana z nasion farmsaat daje wysokie plony biomasy, wysoki jednostkowy uzysk metanu i pozwala uniknąć strat soku kiszonkowego. Ceny kukurydzy energetycznej można sprawdzić w naszym sklepie na stronie farmsaat.

Jakie korzyści płyną z wykorzystania kukurydzy na biogaz?

Kukurydza na kiszonkę poza wysoką produktywnością biogazu ma jeszcze jedną ważną z punktu widzenia biogazowni zaletę – idealnie nadaje się do przechowywania i zakiszania. Zbiory kukurydzy mogą być bez problemu wykorzystywane przez cały rok. Pozostałości po procesie fermentacji można dodatkowo efektywnie wykorzystać jako nawóz w rolnictwie i obniżyć w ten sposób koszty.

Wybór odpowiedniej odmiany – nasze rekomendacje

Przy przeznaczeniu kukurydzy na biogaz należy zwrócić uwagę na wysoką wydajność odmianową. Ważne jest, aby wybrać odmianę kukurydzy nadającą się do produkcji biogazu i odpowiednią do stanowiska oraz specyfiki gospodarstwa. Należy wziąć pod uwagę rozwój początkowy, stabilność roślin i odporność na niskie temperatury. Przy wyborze należy również zwrócić uwagę na całkowity plon suchej masy. Wybór odpowiednich odmian umożliwia uzyskanie najwyższej możliwej wydajności biogazu z hektara. Z przyjemnością doradzimy wszystkim zainteresowanym tym kierunkiem użytkowania, jaką odmianę najlepiej wybrać przy konkretnych warunkach uprawy.

Wissenswertes zum Maisanbau

Nasze nasiona sprzedawane są przy pomocy naszych farmpartnerów – od rolnika do rolnika. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom jednocześnie fachowe doradztwo oraz nasiona najwyższej jakości. To jest właśnie nasza idea #farmprinzip.

Prosimy skontaktować się z naszymi kierownikami regionu i zapytać o farmpartnera w najbliższej okolicy!

Kupuj zgodnie z ideą #farmprinzip

Nasiona z pierwszej ręki! Najwyższa jakość – od rolnika do rolnika, z fachowym doradztwem. Porozmawiaj z naszymi kierownikami regionów!