Właściwy termin zbioru kukurydzy na kiszonkę, na ziarno oraz CCM

Z kukurydzy pozyskuje się różne rodzaje pasz. Podstawowymi kierunkami użytkowania jest uprawa na kiszonkę, na ziarno oraz CCM (Corn-Cob-Mix). Zależnie od kierunku uprawy zmienia się także termin zbioru.

Termin zbioru kukurydzy na kiszonkę

Wissenswertes zum Maisanbau

Kiedy należy zbierać kukurydzę na kiszonkę?

W przypadku kukurydzy na kiszonkę czas zbioru zależy od dojrzałości ziarna i udziału kolb i ziarna w plonie. Kukurydza na kiszonkę jest uważana za gotową do zbioru, gdy:

  • proces magazynowania skrobi w ziarnie jest w dużej mierze zakończony,
  • zawartość suchej masy w kolbie osiągnęła co najmniej 55%,
  • roślina jest nadal żywna.

Należy jednak zwrócić uwagę, że ziarno i roślina dojrzewają w różny sposób. Ponadto zawartość suchej masy w odmianach kukurydzy o wysokim stay-green jest niższa niż w odmianach wysychających. Pierwsze z nich są zdrowsze i bardziej odporne na szkodniki, takie jak omacnica prosowianka.

Wyrażone w liczbach kryteria optymalnej dojrzałości kiszonkowej przedstawiają się następująco:

  • Zawartość suchej masy w resztkach roślinnych: 22-25 %.
  • Zawartość suchej masy w ziarnie: 55-60 %.
  • Zawartość cukru: od 70 do 100 g/kg suchej masy
  • Niska zdolność buforowania: 30 do 35 g kwasu mlekowego/kg suchej masy
  • Brak wycieku soku fermentacyjnego: > 28 do 25 % suchej masy

Jeśli dojrzewanie kukurydzy na kiszonkę zostało zakłócone przez suszę, grad, burzę, mróz lub szkodniki, nie należy zbyt długo zwlekać ze zbiorem.

Termin zbioru kukurydzy na ziarno

Kukurydzę na ziarno należy zbierać jak najpóźniej, ponieważ zawartość suchej masy w ziarnie wynosi wtedy około 25-36%. Im niższa zawartość suchej masy, tym bardziej można obniżyć koszty konserwacji. Jednak późne zbiory zwiększają ryzyko porażenia Fusarium. Należy zatem rozważyć, jak duży byłby nakład związany z suszeniem do osiągnięcia poziomu 14 % odpowiedniego do składowania ziarna. Ważne jest również, aby ziarno było suszone bezpośrednio po zbiorze. W przeciwnym razie zacznie ono kiełkować już po 2-3 dniach.

Termin zbioru na Corn-Cob-Mix (CCM)

Kukurydza z przeznaczeniem na CCM jest gotowa do zbioru, gdy zawartość suchej masy wynosi do 60%, a zawartość włókna surowego około 4-5%. W przypadku mieszanki Corn-Cob-Mix ziarna są zbierane razem z osadkami, które są wprawdzi raczej ubogie w składniki odżywcze, ale bogate w cukier, którego zawartość ma pozytywny wpływ na proces zakiszania. CCM należy zakisić w miarę możliwości w ciągu jednego dnia od momentu zbioru, dobrze ubić i natychmiast szczelnie przykryć, aby uniknąć zagrzewania się surowca. Dzięki dłuższemu okresowi fermentacji, wynoszącemu od 8 do 10 tygodni, zwiększa się stabilność tlenowa kiszonki.

Wissenswertes zum Maisanbau

Nasze nasiona sprzedawane są przy pomocy naszych farmpartnerów – od rolnika do rolnika. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom jednocześnie fachowe doradztwo oraz nasiona najwyższej jakości. To jest właśnie nasza idea #farmprinzip.

Prosimy skontaktować się z naszymi kierownikami regionu i zapytać o farmpartnera w najbliższej okolicy!

Kupuj zgodnie z ideą #farmprinzip

Nasiona z pierwszej ręki! Najwyższa jakość – od rolnika do rolnika, z fachowym doradztwem. Porozmawiaj z naszymi kierownikami regionów!