Rabaty

Cena terminowa
7 % i 4 %, zob. tutaj.

Cena do 30.11.2020 93 %
Cena od 01.12.2020 96 %
Cena od 01.12.2021 100 %

Cena terminowa
5 % i 3 %, zob. tutaj.

Cena do 30.11.2020 95 %
Cena od 01.12.2020 97 %
Cena od 01.12.2021 100 %