Rabaty

Cena terminowa
7 % i 4 %, zob. tutaj.

Cena do 30.11.2019 93 %
Cena od 01.12.2019 96 %
Cena od 01.12.2020 100 %

Cena terminowa
5 % i 3 %, zob. tutaj.

Cena do 30.11.2019 95 %
Cena od 01.12.2019 97 %
Cena od 01.12.2020 100 %