Uprawa kukurydzy i płodozmian – kukurydza jest ceniona jako przedplon

Wissenswertes zum Maisanbau

Uprawa międzyplonów przynosi wiele korzyści (zdjęcie: stock.adobe.com – Contrypixel)

Płodozmian to zaplanowana kolejność upraw roślin po sobie, w naszym przypadku kukurydzy przed i po innych gatunkach. W uprawie kukurydzy należy uwzględnić płodozmian, jednak ze względu na koszty nie zawsze znajduje on zastosowanie. Zbyt długi okres monokultury może negatywnie wpływać na plonowanie kukurydzy.

Kukurydza w zasadzie nie wymaga określonego przedplonu i nie jest pod tym względem nadmiernie wrażliwa. Niemniej jednak warto jest unikać w przedplonie roślin okopowych, ponieważ prowadzą one do nadmiernego spulchniania gleby.

Korzystna zmiana – kukurydza i zboża są idealnymi partnerami w zmianowaniu

Ze względu na wysoką tolerancję kukurydza może być uprawiana zarówno w płodozmianie zbożowym, jak i na zmianę z roślinami niezbożowymi. A co najlepiej uprawiać po kukurydzy? Zboża, w tym pszenica, są idealnymi roślinami następczymi kukurydzy, ponieważ kukurydza nie przenosi głównych chorób płodozmianowych zbóż (np. zgorzel podstawy źdźbła). W przypadku zmianowania głównie w obrębie zbóż warto jest sięgnąć po kukurydzę, aby w ten sposób ograniczyć presję chorób płodozmianowych. W tym wypadku kukurydza będzie miała wysoką wartość jako przedplon.

Uprawiając kukurydzę należy zdecydowanie unikać zagęszczania gleby. Jeżeli dobrana zostanie odmiana o odpowiednim FAO, kukurydza może zejść z pola odpowiednio wcześnie, aby możliwy był siew zbóż w optymalnym terminie. Trzeba jednak pamiętać, że kukurydza kiszonkowa powoduje znaczne ubożenie gleby z próchnicy, dlatego należy zadbać o należytą jej odbudowę poprzez dostarczenie odpowiedniej ilości materii organicznej. właśnie przez odpowiedni płodozmian lub właściwe nawożenie, np. nawozami zielonymi.

Korzyści z międzyplonów w uprawie kukurydzy

  • Mniejsza presja chorób i szkodników, np. zgnilizna korzeni i zgorzel podstawy łodygi, fuzarioza kolb, omacnica prosowianka, nicienie itp.
  • Zwiększenie bioróżnorodności
  • Zmniejszenie ryzyka erozji gleby
  • Odbudowa warstwy próchniczej
  • Ograniczenie wypłukiwanie składników odżywczych

Jeśli kukurydza jest uprawiana rzadko w płodozmianie z innymi roślinami, należy pamiętać o:

  • Zapewnieniu wystarczającej ilości materii organicznej w postaci nawozów naturalnych lub zielonych.
  • Dobrej ochronie przed szkodnikami i chwastami.
  • Należytym rozdrobnieniu resztek pożniwnych po kukurydzy i ich przyoraniu, aby ograniczyć środowisko do wygodnego zimowana omacnicy prosowianki oraz ryzyko porażenia fuzariozami, które wzrasta zdecydowanie w przypadku powolnego rozkładu pozostałości roślin.
  • Zadbaniu o odpowiedni poziom próchnicy w glebie, który warunkuje w sposób podstawowy uzyskiwanie wysokich plonów. W przypadku kukurydzy na kiszonkę pozostaje niewiele resztek pożniwnych, które są niezbędne do zapewnienia właściwej odbudowy warstwy próchnicznej. To ogranicza także ochronę gleby. W tym przypadku, w ramach płodozmianu, należy zadbać o to, aby zawsze dostarczać wystarczającą ilość materii organicznej. Przed uprawą można do tego celu wykorzystać międzyplony lub resztki słomy. Po uprawie zaleca się szybki siew ozimin. Możliwe jest również wykorzystanie międzyplonów ozimych jako podsiewu pod kukurydzę.

 

Wissenswertes zum Maisanbau

Nasze nasiona sprzedawane są przy pomocy naszych farmpartnerów – od rolnika do rolnika. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom jednocześnie fachowe doradztwo oraz nasiona najwyższej jakości. To jest właśnie nasza idea #farmprinzip.

Prosimy skontaktować się z naszymi kierownikami regionu i zapytać o farmpartnera w najbliższej okolicy!

Kupuj zgodnie z ideą #farmprinzip

Nasiona z pierwszej ręki! Najwyższa jakość – od rolnika do rolnika, z fachowym doradztwem. Porozmawiaj z naszymi kierownikami regionów!