TRAWY-Let it grow

Let it grow

Program mieszanek traw spełnia najwyższe wymogi jakościowe zarówno w odniesieniu do poszczególnych gatunków, jak i kompozycji mieszanek.

TRAWY

Plonowanie, strawność, wydajność – od tego wszystko zależy!

Suche lato 2018 r. odbiło się negatywnie niemal w całym rolnictwie. Tylko nieliczne regiony ucierpiały trochę mniej. Plony, w tym także w przypadku upraw nasiennych, były znacznie niższe od przeciętnych z ostatnich lat. Obok spadku ilościowego zanotowano także znaczne obniżenie parametrów jakościowych. Skutkowało to drastyczną redukcją zapasów pasz w okresie zimy 2018/2019 i ogromnym popytem na wysoko jakościowe mieszanki w okresie wiosennym.

Efektem tego, także w przypadku firmy farmsaat, był wzrost cen zakupu i rekordowa sprzedaż w segmencie traw. Niestety, z tych powodów nie obyło się bez niezbędnych korekt cen, utrzymujących się przez dłuższy czas braków niektórych mieszanek, czy problemów z logistyką i terminowością dostaw. Bardzo nam przykro z tego powodu. Będziemy dokładać starań, aby w przyszłości tego typu problemy się nie powtarzały i aby farmsaat był postrzegany jako niezawodny partner, oferujący swoim klientom uczciwe ceny i jak najlepszy serwis.

Te i wiele innych mieszanek traw znajdziecie w naszym sklepie internetowym.

Do Sklepu

Bezpośrednie doradztwo

Dzięki bezpośrednim kontaktom z gospodarstwami znamy problemy związane z uprawą traw, z jakimi rolnicy są konfrontowani w praktyce. Najważniejsze okazują się być: dobra pasza, wysokie plony, czy pożądane zazielenienie terenów. I to wszystko pozwala osiągnąć oferowane przez nas zindywidualizowane doradztwo na najwyższym poziomie.

Nasze mieszanki są gotowe do siewu. My także!