Przygotowanie kiszonki z odmian kiszonkowych farmsaat

Areał upraw kukurydzy w Polsce rośnie z roku na rok. Przewiduje się, że w tym roku po raz pierwszy może przekroczyć 2 mln hektarów. Powierzchnia kukurydzy na kiszonkę w strukturze zasiewów jest stabilna, tak jak stabilna jest hodowla bydła mięsnego i mlecznego, dla której kiszonka z kukurydzy jest podstawową paszą. Kukurydza kiszonkowa może być także wykorzystywana do produkcji biogazu.

Co to jest kukurydza na kiszonkę i kiszonka z kukurydzy?

Wissenswertes zum Maisanbau

Belowanie kukurydzy jest alternatywą dla silosów paszowych

Po zebraniu całej rośliny kukurydzy ze wszystkimi jej częściami plon jest rozdrabniany na małe kawałki i zakiszany w silosach bez dostępu powietrza. Ze względu na konserwację kiszonka z kukurydzy może być podawana przez cały rok. Zawartość ziarna odgrywa istotną rolę w wartości pokarmowej kiszonki. Dlatego zbiór kukurydzy na kiszonkę powinien odbywać się w najlepszym przypadku pod koniec okresu dojrzałości woskowej ziarna.

Wysokowydajne odmiany kukurydzy na kiszonkę

Nasiona kukurydzy z farmsaat zapewniają szybki rozwój początkowy młodych roślin kukurydzy na kiszonkę. Rośliny wykazują dużą tolerancję na zimno i suszę, dobrą stabilność i małą skłonność do krzewienia. Wysokie całkowite plony suchej masy, skrobi i energii, znaczny udział skrobi o wysokim stopniu dojrzałości i wysoka strawność resztek roślinnych zapewniają doskonałe plony i wydajność kukurydzy na kiszonkę. Zainteresowani nasionami kukurydzy na kiszonkę lub bardziej szczegółowymi informacjami o ofercie nasion farmsaat znajdą na naszej stronie lub w sklepie internetowym opisy poszczególnych odmian kukurydzy, w także ceny odmian rekomendowanych do uprawy na kiszonkę. Oprócz klasycznego materiału siewnego oferujemy również nasiona kukurydzy do uprawy ekologicznej.

Różnice między kukurydzą na kiszonkę a kukurydzą ziarnową

Rozróżniamy kierunek użytkowania kukurydzy na kiszonkę i na ziarno. W obu przypadkach różni się nie tylko sposób wykorzystania roślin, ale przede wszystkim procedura zbioru.

W produkcji kukurydzy na ziarno zbiera się tylko ziarno z możliwie jak najbardziej suchych roślin, pozostawiając resztę rośliny kukurydzy na polu. Dojrzałe rośliny kukurydzy są młócone w celu uzyskania ziarna. Po wymłóceniu ziarna kukurydzy są poddawane dalszej obróbce (suszeniu lub kiszeniu), ponieważ zawierają jeszcze resztę wilgoci. Kukurydza ziarnowa jest przeznaczona głównie do karmienia trzody chlewnej i drobiu.

Z kolei w przypadku uprawy kukurydzy na kiszonkę zbiera się całą roślinę kukurydzy, tj. kolby, liście i łodygi. Kukurydza na kiszonkę powinna być zbierana, gdy jest jeszcze lekko zielona. Następnie ze zbiorów przygotowywana jest kiszonka. Jest ona podawana przede wszystkim bydłu. Produkowana jest również kiszonka z kukurydzy dla koni, która może być podawana zamiast siana.

Od tego zależy sukces w uprawie kukurydzy na kiszonkę

  • Wybór odmiany kukurydzy: Przy wyborze odpowiedniej odmiany kukurydzy należy wziąć pod uwagę np. warunki stanowiska pod uprawę. W ofercie farmsaat dostępne są odmiany na stanowiska mniej i bardziej suche. Kolejnym kryterium jest planowany termin zbioru. Paleta farmsaat to pełen wachlarz propozycji w tym zakresie – od odmian wczesnych do średnio późnych. W zależności od rejonu uprawy kukurydzy ważne jest także, aby zdecydować, czy nie warto sięgnąć pod odmiany odporne na niektóre choroby. Jesteśmy do dyspozycji w kwestii wyboru najodpowiedniejszej kukurydzy na kiszonkę.
  • Gęstość siewu kukurydzy na kiszonkę: Optymalna gęstość siewu wynika z cech odmianowych. Należy rozważyć, w jakim stopniu dana odmiana kukurydzy na kiszonkę nadaje się do bardzo dużego lub bardzo małego zagęszczenia roślin. W przypadku wyboru kompaktowej odmiany kukurydzy  wysokie plony na kiszonkę uzyskuje się zazwyczaj tylko przy dużym zagęszczeniu roślin. Odmiany kukurydzy cechujące się bujnymi roślinami należy wysiewać w niższej obsadzie. Odmiany farmsaat charakteryzują się dobrą stabilnością i tolerują na ogół dość duże zagęszczenie roślin. Przy ustalaniu normy wysiewu należy również wziąć pod uwagę stanowisko i związane z nim czynniki, takie jak: rodzaj gleby, dostępność wody itp. W przypadku zbyt małej ilości dostępnej wody (np. przy zbyt dużym zagęszczeniu roślin) obniża się procentowy udział kolb, a tym samym jakość paszy. Z drugiej strony, należy w pełni wykorzystać potencjał plonotwórczy danej odmiany. Także w kwestii doboru normy wysiewu/obsady nasi doradcy chętnie podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.
  • Termin zbioru kukurydzy na kiszonkę: W momencie zbioru rośliny kukurydzy na kiszonkę powinny mieć jak najwyższą koncentrację energii. Materiał musi też mieć odpowiednią jakość do zakiszania, a odkładanie skrobi w ziarnie powinno być w miarę możliwości zakończone. Zbiory najlepiej przeprowadzać od początku do końca fazy dojrzałości woskowej, tak aby rośliny wyglądały jeszcze witalnie. W przypadku przetwarzania na paszę dla bydła mlecznego całkowita zawartość suchej masy powinna wynosić 30-36%, a w przypadku przetwarzania na potrzeby bydła mięsnego 36-40%. Co ważne, aby utrzymać jak najwyższy bilans energetyczny, zaleca się wyższe koszenie (na wysokości 25-40 cm). W tym przypadku wydajność masy maleje.

Wissenswertes zum Maisanbau

Nasze nasiona sprzedawane są przy pomocy naszych farmpartnerów – od rolnika do rolnika. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom jednocześnie fachowe doradztwo oraz nasiona najwyższej jakości. To jest właśnie nasza idea #farmprinzip.

Prosimy skontaktować się z naszymi kierownikami regionu i zapytać o farmpartnera w najbliższej okolicy!

Kupuj zgodnie z ideą #farmprinzip

Nasiona z pierwszej ręki! Najwyższa jakość – od rolnika do rolnika, z fachowym doradztwem. Porozmawiaj z naszymi kierownikami regionów!