Uprawa kukurydzy: od idealnego terminu siewu do optymalnego nawożenia

Co warto wiedzieć o uprawie kukurydzy

Wszystko co warto wiedzieć o uprawie kukruydzy

Latem i jesienią można odnieść wrażenie, że kukurydza jest uprawiana na większości pól w Polsce. To wskazuje, jak niezbędna dla rolnictwa jest uprawa kukurydzy jako rośliny użytkowej z przeznaczeniem na paszę lub np. na cele energetyczne.

Aby rośliny kukurydzy rosły optymalnie i dawały wysokie plony, należy wziąć pod uwagę różne czynniki. Jest wiele kwestii do rozważenia: od świadomie wybranego płodozmianu przez dobór odpowiedniego stanowiska i przygotowanie gleby, wybór właściwych nasion po siew, nawożenie i niezawodną ochronę roślin. Warto też rozważyć, czy zamiast klasycznych nasion kukurydzy nie należy może wybrać nasiona ekologicznych.

 

Kukurydza na ziarno, kiszonkę i inne – szerokie możliwości stosowania

​Kukurydza w Polsce uprawiana jest na różne cele. Największą powierzchnię zajmuje kukurydza uprawiana na ziarno lub kiszonkę z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt. Część zbierana jest w formie CCM. Oprócz zastosowania do produkcji pasz, kukurydza jest również wykorzystywana jako źródło energii, zwłaszcza w biogazowniach. Znajdziesz tu wszystko, co musisz wiedzieć o kierunkach użytkowania i wiele wskazówek dotyczących uprawy:

Wybór stanowiska pod uprawę i odmiany kukurydzy

Wprawdzie kukurydza ma raczej niskie wymagania odnośnie do stanowiska uprawy, niemniej jednak struktura i skład gleby, czynniki klimatyczne i lokalizacyjne powinny być odpowiednie do uprawy danej odmiany kukurydzy, aby możliwe było osiągnięcie satysfakcjonujących wyników uprawy. Tutaj znajdziesz użyteczne wskazówki w tym zakresie: Dobór stanowiska pod kukurydzę

Także przy wyborze odpowiedniej odmiany kukurydzy należy wzięć pod uwagę szereg czynników. Do uzyskania wysokich plonów oraz zapewnienia odpowiedniej dojrzałości przy zachowaniu najwyższej jakości trzeba wybierać odmiany o odpowiednich cechach, dopasowanych do kierunku użytkowania, stanowiska pod uprawę i warunków klimatycznych. Wskazówki w tym zakresie znajdują się tutaj: Wybór odpowiedniej odmiany

 

Zabezpieczenie nasion – zaprawa gwarancją ochrony

Podstawą zdrowego wzrostu i obfitego plonowania są zaprawy do nasion kukurydzy. Kto zadba o to, aby nasiona i młode rośliny były już od samego początku zabezpieczone przed chorobami i szkodnikami, zapewni kukurydzy najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju.

Nasze nasiona kukurydzy są dostępne w standardowym wariancie zaprawiania. W ofercie mamy także wariant premium, który uwzględnia także ochronę przed szkodami wyrządzanymi przez ptaki. Zaprawa Cornguard + Korit chroni nie tylko przed ptactwem, ale także przed szerokim spektrum chorób grzybowych. Dzięki temu rośliny kukurydzy są efektywnie chronione od najwcześniejszych faz rozwojowych, nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych.

Odpowiednie przygotowanie stanowiska i prawidłowy siew gwarantem wysokich plonów

Zadbanie przed siewem o wybór lub przygotowanie odpowiedniej struktury gleby, to punkt wyjścia dla pomyślnego wzrostu silnych roślin kukurydzy. W ten sposób można również uniknąć lub ograniczyć porażenie chorobami. Istnieje również szereg kwestii, które należy wziąć pod uwagę podczas siewu, np. wybór idealnej gęstości siewu lub normy wysiewu. Wszystko, co należy wiedzieć w tym zakresie, zostało podsumowane tutaj: Przygotowanie stanowiska, siew i jego gęstość

Wybór właściwego terminu siewu – korzyści płynące z różnorodności odmian oferowanych przez farmsaat

W przypadku siewu kukurydzy zwykło się mawiać: tak wcześnie, jak to możliwe, tak późno, jak to konieczne. Ponieważ farmsaat oferuje wiele różnych odmian kukurydzy – od bardzo wczesnych do średnio późnych – ważne jest, aby wybrać odpowiednią odmianę kukurydzy dla danego stanowiska. Generalną zasadą jest przestrzeganie terminu siewu określonego dla danej odmiany kukurydzy. Trzeba jednak również wziąć pod uwagę warunki pogodowe panujące w danym roku.

Jeśli warunki są sprzyjające, siew może odbywać się zazwyczaj od połowy kwietnia do połowy maja. Ważne jest, aby gleba była ciepła, dobrze wysuszona i charakteryzowała się wystarczającą nośnością. Temperatura gleby powinna wynosić około 8-10°C. Początkowy rozwój kukurydzy powinien przypaść na okres z temperaturami powyżej 10°C, aby uniknąć żółknięcia liści.

Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe – ograniczenie nawożenia, o ile to tylko możliwe

Rośliny kukurydzy bardzo dobrze przyswajają azot. W związku z tym azot zawarty w glebie jest wykorzystywany o wiele efektywniej, niż to ma miejsce w przypadku innych upraw. Niemniej jednak, niezbędne jest nawożenie dostosowane do stanowiska i oczekiwanego plonowania, które zaspokoi zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Nawóz zastosowany przedsiewnie powinien być płytko wymieszany z glebą (nie należy go przyorywać). Po wysianiu nawóz może być stosowany na powierzchnię gleby między rzędami. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj Nawożenie kukurydzy.

Płodozmian w uprawie kukurydzy

Jeśli kukurydza jest uprawiana na tym samym stanowisku rok po roku, to monokultura będzie miała negatywny wpływ na plonowanie. W takim wypadku uprawa międzyplonów przyniesie kilka korzyści jednocześnie. Tutaj można dowiedzieć się, jak powinien wyglądać płodozmian w uprawie kukurydzy i jakie jest idealne następstwo roślin w uprawie kukurydzy: Płodozmian w uprawie kukurydzy.

Ochrona przed chwastami, chorobami i szkodnikami

Ochrona roślin jest ważnym zagadnieniem w uprawie kukurydzy. Duża presja ze strony chwastów może znacznie ograniczyć wielkość zbiorów. W ostatnich latach coraz częściej występują również choroby kukurydzy, takie jak fuzariozy łodyg i kolb oraz plamistość liści. Szczególne obawy budzi porażenie przez szkodniki, takie jak omacnica prosowianka lub stonka kukurydziana. Tutaj znajdziesz informacje na temat odpowiedniej ochrony roślin w uprawie kukurydzy.

Właściwy termin zbioru

Czas zbioru różni się od kierunku użytkowania danej plantacji kukurydzy. Jest on odmienny w przypadku kukurydzy uprawianej na ziarno, na kiszonkę, czy np. na CCM. Aby uzyskać jak najobfitsze i najwyższe plony, należy zapoznać się z informacjami odnośnie do odpowiednich terminów zbioru kukurydzy.

Nawadnianie w uprawie kukurydzy – woda jest wykorzystywana przez kukurydzę produktywnie

Generalnie rośliny kukurydzy oszczędnie gospodarują wodą, ponieważ z każdego litra wody wytwarza dużo suchej masy. Mimo niezbyt wysokiego współczynnika transpiracji, kukurydza potrzebuje dużo wody z uwagi na wytwarzanie dużej ilości suchej masy.

Przy uprawie kukurydzy zaleca się lepsze magazynowanie wody deszczowej poprzez zwiększoną infiltrację. Należy również unikać bezproduktywnego spływu powierzchniowego. Ponieważ lata są coraz bardziej suche, wybór odmiany kukurydzy o wysokiej tolerancji na suszę pozwoli zaoszczędzić wodę. Interesujące jest również to, że kukurydza nie reaguje jednakowo na brak lub niedobór wody we wszystkich fazach wzrostu. Po wykiełkowaniu i wykształceniu się pierwszych liści, rośliny kukurydzy są w stanie tolerować brak wody przez stosunkowo długi czas.

Wissenswertes zum Maisanbau

Nasze nasiona sprzedawane są przy pomocy naszych farmpartnerów – od rolnika do rolnika. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom jednocześnie fachowe doradztwo oraz nasiona najwyższej jakości. To jest właśnie nasza idea #farmprinzip.

Prosimy skontaktować się z naszymi kierownikami regionu i zapytać o farmpartnera w najbliższej okolicy!

Kupuj zgodnie z ideą #farmprinzip

Nasiona z pierwszej ręki! Najwyższa jakość – od rolnika do rolnika, z fachowym doradztwem. Porozmawiaj z naszymi kierownikami regionów!