Soja

Plony do potegi

W ostatnich latach wielu europejskich hodowców zintensyfikowało prace nad tym gatunkiem. Efektem tych wysiłków są nowe, wczesne odmiany, świetnie dopasowane do naszych warunków klimatycznych.

Soja to:

 • niskie wymagania glebowe
 • niski koszt uprawy
 • urozmaicenie płodozmianu
 • poprawa struktury i żyzności gleby
 • ograniczenie ekspansji chorób i presji insektów
 • dopłaty do roślin strączkowych

Odmiany soi farmsaat charakteryzują się:

 • wysokim i stabilnym plonowaniem
 • wysoką zawartością białka i tłuszczu
 • odpornością na kluczowe choroby
 • precyzyjnym dojrzewaniem

Nasze odmiany soi

Wymagania stanowiskowe

Idealne są gleby niezbyt zwięzłe, przewiewne, ciepłe oraz dobrze utrzymujące wilgoć. Uprawa na stanowiskach suchych wymaga dodatkowego nawadniania. Grunty kamieniste nie są odpowiednie, ponieważ mogą utrudniać dostatecznie niskie ustawienie aparatu tnącego kombajnu.

Klimat

Bardzo wczesne odmiany z najwyższej grupy wczesności (000), jak nasza odmiana OBELIX, mogą być z powodzeniem uprawiane wszędzie tam, gdzie udaje się kukurydza ziarnowa o FAO 230-250.

Uprawa soi to:

 • niskie wymagania glebowe
 • niski koszt
 • urozmaicenie płodozmianu
 • poprawa struktury i żyzności gleby
 • ograniczenie ekspansji chorób i presji insektów
 • dopłaty do roślin strączkowych

Wszystkie odmiany soi farmsaat charakteryzują się:

 • wysokim i stabilnym plonowaniem
 • wysoką zawartością białka i tłuszczu
 • odpornością na kluczowe choroby
 • precyzyjnym dojrzewaniem

Wzrost

Siew

Nasiona powinny być wysiewane w połowie lub pod koniec kwietnia, najpóźniej na początku maja, gdy gleba osiągnie temperaturę co najmniej 10˚C. Optymalna głębokość siewu na glebach cięższych i zimniejszych to 2 cm, natomiast na glebach lżejszych 3 – 4 cm. Właściwa gęstość wysiewu odmian wczesnych (grupa 00) i bardzo wczesnych (grupa 000) wynosi około 70 nasion. Można używać zarówno siewników punktowych, jak i rzędowych. Pożądana obsada to 60 – 65 roślin/m2.

Nawożenie

Należy stosować fosfor, potas oraz magnez odpowiednio do wymagań pokarmowych i zasobności gleby. Nie zaleca się stosowania azotu, ponieważ może on obniżać masę brodawek.

Szczepienie materiału siewnego

Soja żyje w symbiozie z bakteriami brodawkowymi Bradyrhyzobium japonicum, dzięki którym asymiluje azot z powietrza. Dlatego przed siewem, szczególnie gdy na danym polu soja będzie uprawiana po raz pierwszy, należy użyć inokulanta zawierającego szczep bakterii. Można go nanieść w drodze zaprawienia nasion albo na glebę, przy czym przy pierwszym siewie soi na danym polu zdecydowanie zalecane jest zaprawienie nasion.

ZWALCZANIE CHWASTÓW

Ochrona przed chwastami jest niezbędna, ponieważ soja charakteryzuje się powolnym rozwojem początkowym i późno zakrywa międzyrzędzia.

Zbiór

PRZEDPLON I ZMIANOWANIE

Soję najlepiej jest uprawiać po gatunkach, które zostawiają pola średnio zasobne w azot oraz wolne od ciepłolubnych, szybko kiełkujących chwastów. Możliwe jest porażenie soi zgnilizną twardzikową (Sclerotinia), dlatego należy zachować co najmniej 4-letnią przerwę po uprawie na danym stanowisku roślin żywicielskich tego patogenu, np. rzepaku, słonecznika itp. Soja nie reaguje Negatywnie na uprawę rok po roku. Jeżeli więc tylko nie występują żadne choroby, możliwe jest zrezygnowanie z płodozmianu i wykorzystanie istniejących już w glebie szczepów bakterii brodawkowych.

ZBIÓR I SPRZEDAŻ

Zbiór odbywa się od połowy września do początku października. Dojrzałość soi poznaje się po żółtej barwie liści i ich opadaniu oraz po „dzwonieniu” nasion w strąkach. Optymalna do zbioru wilgotność ziarna wynosi 14 – 20%. Magazynowanie możliwe jest już od 13%. Dzięki wysokiej zawartości tłuszczu (18 – 20%) oraz bardzo wartościowego białka (ok. 40%) soja uprawiana w Europie jest cennym i wolnym od GMO pokarmem dla ludzi i zwierząt.