Miedzyplony – Header

Międzyplony w ostatnich latach zyskały bardzo na znaczeniu i popularności. Przyorany międzyplon ścierniskowy rozluźnia glebę, dostarcza materię organiczną i przyczynia się do poprawy żyzności gleby.

Mieszamy się w następstwo roślin!

Co warto wiedzieć o międzyplonach

Międzyplony to krótki okres wegetacji i długotrwałe korzyści

Różnorodność w każdej dziedzinie życia, także w rolnictwie, jest bardzo pozytywna i pożądana. Kochamy rolnictwo i wszystko, co jest uprawiane. Dlatego obok upraw głównych w naszej ofercie znajdują się także wysokiej jakości nasiona międzyplonów. Przyczyniają się one do wzbogacenia gleby w substancję organiczną i składniki pokarmowe, poprawiając jej kulturę. Z tego względu są coraz chętniej wykorzystywane w zmianowaniu roślin.

Nasze nasiona międzyplonów sprzedajemy wyłącznie bezpośrednio z naszej hodowli do rolników, korzystając z pomocy farmpartnerów. To gwarantuje uczciwe ceny oraz wymianę informacji w ramach indywidualnego doradztwa. Bliskie kontakty z rolnikami dają nam odpowiednie rozeznanie w ich potrzebach i pomagają w dobraniu najlepszych rozwiązań w ramach upraw międzyplonów. Odpowiednia kombinacja zmianowania roślin jest jedną z podstaw sukcesu w uprawie międzyplonów.

Jesteście gotowi namieszać w swoim zmianowaniu? My jesteśmy!

Co międzyplony dają rolnictwu

Podstawowym celem uprawy międzyplonów jest poprawa płodozmianu. Często na plan pierwszy wysuwa się aspekt użytkowy międzyplonów związany z zielonym nawożeniem, szczególne w gospodarstwach nieprowadzących hodowli bydła. Międzyplony w praktyce oznaczają następujące 3 korzyści:

Podniesienie żyzności gleby

Uprawa międzyplonów przyczynia się do podniesienia ilości materii organicznej w glebie. Ta z kolei jest źródłem pożywienia dla przeróżnych mikroorganizmów. Substancje wydzielane przez korzenie do gleby stymulują dalsze procesy przemiany w glebie z udziałem drobnoustrojów. Wzrostowi życia mikrobiologicznego w glebie towarzyszy poprawa bezpośrednich i pośrednich warunków wzrostu uprawy głównej.

Uprawa międzyplonów to także poprawa struktury gleby. Międzyplony zmniejszają zagęszczenie gleby, szczególnie w przypadku, gdy po zbiorze uprawy głównej wilgotność gleby jest znikoma. Międzyplony poprzez intensywne ukorzenienie sprzyjają stabilizacji gleby i stanowią naturalną ochronę przed erozją.

Lepsze zaopatrzenie w substancje odżywcze

Międzyplony, zwłaszcza bobowate, są w stanie znacząco podnieść zasoby azotu w glebie. W tym aspekcie mogą mieć bardzo duże znaczenie w gospodarstwach, w których nie hoduje się zwierząt i tym samym pole nie jest nawożone gnojowicą lub obornikiem zwierzęcym.

W nowoczesnym rolnictwie międzyplony są cenione nie tyle jako źródło azotu, ale jako magazyn tego i innych makroelementów. W trakcie wegetacji wiążą one substancje aktywne, a następnie oddają je glebie krótko przed pojawieniem się uprawy głównej. W tym aspekcie szczególnie cenione są rośliny krzyżowe oraz trawy, które mają szczególne zdolności do magazynowania składników odżywczych.

Ograniczenie presji chwastów, szkodników i chorób

Międzyplony mogą także odgrywać ważną rolę w regulowaniu zachwaszczenia. Konkurując o światło z typowymi chwastami, jak np. szczaw albo oset, międzyplony redukują magazynowanie przez nie substancji rezerwowych i w efekcie je osłabiają.

Także szkodniki, np. nicienie, mogą być skutecznie ograniczane przez międzyplony. W tym wypadku kluczowe znaczenie ma połączenie odpornych odmian roślin głównych i międzyplonów, np. rzodkwi i gorczycy. Taką kombinacją osiągnięto sukcesy zwłaszcza w płodozmianie buraków cukrowych i ziemniaków. Wreszcie, międzyplony pomagają ograniczyć rozprzestrzeniania się chorób roślin, np. zgnilizna twardzikowa czy kiła. W tym wypadku doskonale sprawdzą się facelia, łubin i bobik.

Nasze międzyplony

Mieszanki FARMSOMMER oraz FARMWINTER zostały opracowane tak, aby jak najlepiej wpisywały się w uprawy kukurydzy. FARMOK nie zawiera w składzie roślin krzyżowych i dlatego jest idealna w zmianowaniu rzepaku, ale doskonale sprawdzi się także jako międzyplon dla kukurydzy i innych zbóż. Niezwykle bogata mieszanka 18 komponentów FARMROYAL jest szczególnie polecana jako płodozmian w uprawie buraków i rzepaku. Najnowsza propozycja FARMBOOST została stworzona z myślą o wydłużeniu zmianowania na obszarach intensywnej uprawy kukurydzy i dotkniętych suszą, w celu trwałego podniesienia plonów kukurydzy.

Uprawa międzyplonów – warunki sukcesu

Zawsze bezpośrednio po uprawie głównej

Jeżeli uprawa główna została skoszona przy użyciu kombajnu, to nie ma powodu tracić czasu. Ważne jest jak najlepsze wykorzystanie pozostałego sezonu wegetacyjnego i resztek wilgoci w glebie. Ponadto uprawa międzyplonów bezpośrednio po zbiorach pomaga stłumić samosiewy.

Siew tak dokładny, jak to tylko możliwe

Międzyplony, nawet jeżeli nie są uprawą główną, nie powinny być wysiewane mniej precyzyjnie. Jeżeli efektywność międzyplonów ma być wysoka, to muszą one być uprawiane z takim samym pietyzmem jak roślina główna. W praktyce oznacza to właściwe przygotowanie stanowiska, właściwe rozmieszczenie nasion oraz – szczególnie w przypadku gatunków drobnonasiennych – porządne wałowanie pola.

Tylko jakościowe nasiona

Także w przypadku nasion międzyplonów obowiązuje zasada, że jakość ma swoją cenę. Koszty siewu w tym wypadku wiążą się najczęściej z jakością i różnorodnością użytych w mieszankach komponentów oraz wyższych normach wysiewu. Inwestycja ta jednak się opłaca, gdyż uprawa międzyplonów jest jednym z niewielu naturalnych sposobów na poprawę stanu gruntów ornych. W efekcie można potem zaoszczędzić na zużyciu nawozów mineralnych i pestycydów.

Mieszanki gatunków mają pierwszeństwo

Na międzyplony nadają się zarówno pojedyncze gatunki, jak i mieszanki. Zdecydowanie bardziej warto sięgać po mieszanki, ponieważ zróżnicowane systemy korzeniowe zdecydowanie lepiej wpływają na strukturę gleby. Najlepsze są mieszanki roślin z krótkim, średnim i długim systemem korzeniowym, np. gryka, rośliny strączkowe, facelia, krzyżowe, siemię lniane i różne trawy.