Jako hodowca jesteśmy przekonani, że o jakości kukurydzy decydują trzy najważniejsze cechy:

 1. Rozwój początkowy

  1. Szybkie zakrywanie międzyrzędzi hamuje rozwój chwastów i tym samym pozwala na ograniczenie stosowania herbicydów

  2. Większa masa liści przekłada się na poprawę wydajności procesu fotosyntezy, a co za tym idzie, na lepsze wykorzystanie nasłonecznienia od najwcześniejszych faz rozwoju

 2. Stay green

  1. Wyższa zdrowotność roślin

  2. Wydłużony termin zbiorów, pozwalający na większą elastyczność gospodarowania czasem

  3. Większy komfort wyboru najoptymalniejszego momentu na zakiszanie

 3. Jakość i plon

  1. Wysoka koncentracja energii i bardzo dobra strawność, przekładające się na jakość paszy

  2. Wyważony stosunek kolb do reszty rośliny w połączeniu z wysoką strawnością pozostałych części

  3. Wysoki potencjał plonowania ziarna

  4. Większa powierzchnia transpiracji, szybki start początkowy, wydłużony okres wegetacji, mające znaczący wpływ na zwyżkę plonowania ziarna