CA. K 250 | Z 240

Profil tej odmiany bardzo dobrze wpisuje się w cechy kukurydzy pożądane w moim regionie. FARMROCK świetnie radzi sobie ze stresem powodowanym suszą oraz gwałtownymi wahaniami temperatur w trakcie wschodów. Doskonale toleruje także różne warunki glebowe. Nie bez znaczenia jest także bardzo korzystny stosunek ceny do jakości.

Paweł Stachowiak
farmpartner KMPS

FARMARQUEZ Mont/Ziarniak

KLUCZOWE CECHY

  • Doskonała tolerancja rodzaju stanowiska
  • Na ziarno lub na wysokoenergetyczną kiszonkę
  • Szybki rozwój początkowy i dobry stay green
  • Wysoka odporność na HTR oraz fuzariozę kolb

ZALECANA OBSADA

WYDAJNOŚĆ KISZONKI  FARMARQUEZ
WYDAJNOŚĆ KISZONKI  FARMARQUEZ

Dostępne warianty zapraw