CA. K 260 | Z 260

FARMPOWER to odmiana, która swój doskonały potencjał plonotwórczy zaprezentuje szczególnie na bardziej zasobnych stanowiskach. W takich warunkach zachwyci też produktywnością energii zarówno z ziarna, jak i z pozostałych części rośliny.

Grzegorz Łuczak
farmpartner

FARMARQUEZ Mont/Ziarniak

KLUCZOWE CECHY

  • Rośliny o imponującym pokroju z szeroką blaszką liściową
  • Wydatne plony suchej masy i ziarna
  • Duża stabilność plonowania
  • Świetny wigor początkowy i stay green
  • Bardzo dobra odporność na fuzariozę oraz głownię kolb i łodyg

ZALECANA OBSADA

WYDAJNOŚĆ KISZONKI  FARMARQUEZ
WYDAJNOŚĆ KISZONKI  FARMARQUEZ

Dostępne warianty zapraw