CA. K 230 | Z 230

FARMFIRE to wyjątkowo wysoki wigor, błyskawiczny rozwój początkowy oraz plony ziarna i kiszonki, które mogą wprawić w osłupienie. W gospodarstwach Podlasia, ale i całego kraju, ta wszechstronna odmiana bije rekordy plonowania na glebach kl. IV – VI, przekonując do siebie coraz większe grono klientów.

Mariusz Syczewski
farmpartner Syczewski

FARMARQUEZ Mont/Ziarniak

KLUCZOWE CECHY

  • Idealna zdrowotność liści i łodyg
  • Doskonały balans pomiędzy strawnością a plonem suchej masy
  • Świetna na kiszonkę oraz biogaz z uwagi na wysoką koncentrację skrobi
  • Niska zawartość deoksyniwalenolu (DON) w kolbach (badania Bawarskiej Izby Rolniczej, 2017)
  • Dobre parametry ziarnowe

Kukurydza FARMORITZ dostępna jest także z upraw kontrolowanych ekologicznie (zgodnie z rozporządzeniem EU w sprawie rolnictwa ekologicznego). Nr certyfikatu DE-ÖKO-006.

ZALECANA OBSADA

WYDAJNOŚĆ KISZONKI  FARMARQUEZ
WYDAJNOŚĆ KISZONKI  FARMARQUEZ

Dostępne warianty zapraw