CA. K 260 | Z 220

FARMALOU to absolutnie rewelacyjna nowość! Rozpiętość FAO kiszonka 260 i ziarno 220 zapewnia maksymalną elastyczność użytkowania. Wczesne dojrzewanie nasion w połączeniu z późną dojrzałością kiszonkarską owocuje wysokim plonem skrobi, przy jednoczesnej dobrej zdrowotności pozostałych części roślin.

Marcin Lubowicki
kierownik regionalny Polska południowo-wschodnia

FARMARQUEZ Mont/Ziarniak

KLUCZOWE CECHY

  • Najwyższa elastyczność kierunku użytkowania
  • Doskonałe plony skrobi
  • Bardzo dobra zdrowotność roślin
  • Najwyższa strawność

Kukurydza FARMORITZ dostępna jest także z upraw kontrolowanych ekologicznie (zgodnie z rozporządzeniem EU w sprawie rolnictwa ekologicznego). Nr certyfikatu DE-ÖKO-006.

ZALECANA OBSADA

WYDAJNOŚĆ KISZONKI  FARMARQUEZ
WYDAJNOŚĆ KISZONKI  FARMARQUEZ

Dostępne warianty zapraw