Reprodukcja kukurydzy – od ziarenka do silosu

15 marca 2024

Do przygotowania nasion potrzeba wielu hektarów

Do reprodukcji kukurydzy potrzeba wielu hektarów plantacji nasiennychj

O ostatecznym wyniku można mówić dopiero wówczas, gdy nasiona są zapakowane w worek.

Reprodukcja kukurydzy jest skomplikowanym procesem, wymagającym intensywnego planowania i niosącym ze sobą wysokie ryzyko finansowe dla wszystkich zaangażowanych stron. Do reprodukcji kukurydzy i przygotowania materiału siewnego potrzeba wielu hektarów plantacji nasiennych, ogromu ręcznej pracy i staranności. Chcemy naszym klientom nieco przybliżyć tajniki naszej produkcji nasiennej.

Nie wszyscy to wiedzą

Na plantacjach nasiennych, zależnie od systemu uprawy, wysiewane są linie żeńskie i męskie. Kukurydza zasadniczo zapyla się krzyżowo za pomocą wiatru, ale może także ulegać samozapyleniu, ponieważ jest rośliną jednopienną rozdzielnopłciową. Aby temu zapobiec, formy mateczne muszą zostać poddane kastracji, czyli muszą z nich zostać wycięte kwiatostany męskie. Usuwanie wiech odbywa się częściowo ręcznie, a częściowo mechanicznie. W tym ostatnim przypadku niezbędne są wielokrotne kontrole poprawności wykonania zabiegu i ewentualne ręczne korekty.

Dodatkowe ryzyko w przypadku plantacji nasiennych, z racji uprawy pod gołym niebem, niosą ze sobą typowe czynniki środowiskowe. Szkodniki lub niekorzystne warunki pogodowe są w stanie zniszczyć całe linie rodzicielskie i w ten sposób uniemożliwić reprodukcję. Ponieważ po zapyleniu usuwane są rzędy ojcowskie, aby zapobiec mieszaniu się kolb hybrydowych z linii matecznej z kolbami z linii ojcowskiej, zbiory z 1 ha plantacji nasiennej wynoszą tylko około 60 – 65% zwyczajowego plonu.

 

Praca ręczna przy reprodukcji kukurydzy

Reprodukcja w ogromnej mierze opiera się na wymagającej dużej staranności pracy ręcznej

Wiele rąk czyni pracę lekką?

Reprodukcja, z uwagi na potrzebę minimalizacji ryzyka związanego z warunkami pogodowymi, z powodu potrzebnych do tego celu dużych powierzchni, a także ze względu na to, że w Niemczech tylko w niewielu regionach osiągane są potrzebne sumy temperatur, odbywa się głównie poza granicami. W przypadku farmsaat są to: Francja, Niemcy, Austria, Turcja, Ukraina, Chorwacja, Węgry, Rumunia i inne. W Niemczech plantacje nasienne, z uwagi na odpowiednie warunki klimatyczne oraz infrastrukturę, znajdują się tylko w Badenii-Wirtembergii.

Reprodukcja opiera się w ogromnej mierze na wymagającej dużej staranności pracy ręcznej. Dobra praca wymaga odpowiedniego wynagrodzenia i ten element jest jednym z najważniejszych kosztów. Ogromne znaczenie w kształtowaniu ceny materiału siewnego mają także koszty transportu, przerobu i oczywiście opłat za powierzchnie reprodukcyjne,
które są dodatkowo windowane z uwagi na ogromną konkurencję w tym zakresie. Ponadto plantacje nasienne i cały proces reprodukcji podlega obowiązkowym lustracjom i nadzorowi przez akredytowanych rzeczoznawców, aby zapewnić jednorodność odmianową. To kolejna praca i składnik kosztów.

Szacowanie plonów nie takie proste

Reprodukcję planuje się z rocznym wyprzedzeniem, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo. Ale nawet w przypadkach, gdy wszystko idzie zgodnie z planem i nasiona są już w glebie, nie można jeszcze w sposób pewny wypowiadać się odnośnie do oczekiwanych zbiorów z hektara. Plony szacuje się w miarę prosto! Wystarczy policzyć i przeliczyć: liczba ziaren w kolbie x liczba roślin na 1 ha / 50.000 = liczba j.s. z hektara. Samą produkcję nasienną wylicza się już na podstawie wielu regularnych ocen na wielu płaszczyznach i kalkulacje te niejednokrotnie bywają bardzo szybko weryfikowane przez przeróżne czynniki (kalibracja, środowisko, pobieranie prób).

Żniwa to nie koniec

Zbiory to nie koniec, to początek kolejnego etapu, równie ważnego i wymagającego. Po zbiorach nasiona nasiona muszą zostać poddane dalszej obróbce, m.in. są kalibrowane, zaprawiane i pakowane. W naszym przedsiębiorstwie uzyskanie materiału siewnego na najwyższym poziomie, spełniającego zarówno normy dotyczące przepisów nasiennych, jak i rygorystyczne standardy marki farmsaat, jest jednym z kluczowych kryteriów w procesie produkcji. Z tego powodu materiał z pól reprodukcyjnych dostarczany jest jedynie do wybranych fabryk, wyspecjalizowanych w produkcji najwyższej jakości materiału siewnego, zgodnie z kryteriami i standardami farmsaat. Fabryki te znajdują się obecnie w kilku krajach, w tym w Niemczech, Austrii, Francji oraz od niedawna również w Turcji.

Dopiero po zakończeniu tego etapu worki z nasionami udają się w drogę do naszych farmpartnerów, a następnie trafiają na pola rolników, aby na nich rosnąć i na koniec przemienić się w jakościowy surowiec spożywczy lub paszowy.

Słowniczek pojęć

Samozapylenie

Linia mateczna zapyla się z własnych kwiatostanów męskich

Kastracja

Usunięcie wiech, czyli kwiatostanów męskich

Zapylenie krzyżowe

Jedna roślina (ojcowska) zapyla inną roślinę (mateczną)