Co warto wiedzieć o uprawie kukurydzy

W listopadzie farmsaat Polska Sp. z o.o. nawiązał oficjalną współpracę ze Szkołą Główną Gospodarstw Wiejskiego w Warszawie w ramach powołanego przez tę uczelnię Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Celem tej inicjatywy SGGW jest rozwój i integracja środowiska naukowo-badawczego i dydaktycznego z sektorem przedsiębiorstw, administracją rządową i samorządowym.

Na mocy zawartego porozumienia strony będą wspólnie organizować kursy, seminaria, konferencje naukowe, a także prowadzić badania naukowe i współpracować przy realizacji wspólnych projektów.

farmsaat zobowiązał się także m.in. do przyjmowania studentów na praktyki i staże zawodowe w celu prowadzenia prac studialnych związanych z przygotowaniem prac dyplomowych oraz pracowników naukowych, badawczych i badawczo-rozwojowych SGGW na płatne staże.

Natomiast SGGW, w miarę możliwości, będzie upowszechniać informacje o farmsaat poprzez działalność dydaktyczną oraz prowadzić szkolenia dokształcające dla pracowników farmsaat w ramach kursów specjalistycznych, studiów podyplomowych, itp.

Bardzo cieszymy się na tę współpracę!