19 września br. Polski Związek Producentów Kukurydzy opublikował najnowszy numer biuletynu Co tydzień o kukurydzy z bardzo interesującym tekstem o głowni guzowatej kukurydzy.

Ponieważ infekcje grzybem Ustilago maydis, który jest sprawcą tej choroby, w niektórych rejonach zgłaszane są coraz częściej, warto jest się zapoznać z tą publikacją. Możemy się z niej dowiedzieć m.in. o specyfice sprawcy, objawach i przebiegu choroby oraz sposobach radzenia sobie z nią.

Ponieważ aktualnie nie żadnych preparatów chemicznych i biologicznych pozwalających ją zwalczać głownię, szansą na ograniczanie rozprzestrzeniania się choroby jest zmianowanie i rezygnacja z uprawy kukurydzy na zainfekowanym polu przez okres 2 – 3 lat. Ważne jest także dokładne rozdrabnianie resztek pożniwnych i użycie preparatów biologicznych przyspieszających rozkład słomy, aby ograniczyć zimowanie zarodników przetrwalnikowych i infekcję w przyszłym sezonie wegetacyjnym. Warto jest także sięgnąć po zaprawy nasienne, które pozwolą zapobiec wiosennej generacji choroby.

Zachęcamy do lektury pełnego tekstu!

 

Ten i inne numery biuletynu PZPK można też znaleźć tutaj.