Wydarzenia

Wstępne wyniki COBORU odmian kiszonkowych

Pojawiły się już wstępne wyniki COBORU z doświadczeń porejestrowych (PDO) oraz rozpoznawczych (CCA) odmian kiszonkowych za rok 2020. Plony są znacznie lepsze w porównaniu do 2019 r. Wydaje się więc, że po ekstremalnym sezonie wegetacyjnym 2019, który niewątpliwie należał do jednych z najtrudniejszych w ciągu ostatnich lat, plonowanie kukurydzy wróciło do normy. I oby tak zostało na dłużej! 

Zbiory kukurydzy kiszonkowej

W grupie odmian średnio wczesnych zarówno w badaniach rozpoznawczych, jak i porejestrowych pod względem plonu ogólnego suchej masy szczególnie wyróżnia się odmiana FARMFIRE (średnio odpowiednio 209,9 dt/ha, 101,3% wzorca oraz 217 dt/ha, 102,3% wzorca). W badaniach rozpoznawczych FARMFIRE plonował wyżej w stosunku do wzorca aż w 13 na 22 lokalizacje, a w PDO w 6 na 9 lokalizacji (średnio na poziomie 106% wzorca).

 

W badaniach rozpoznawczych doskonale wypadła też odmiana FARMURMEL z plonem ogólnym suchej masy rzędu 214,9 dt/ha (101,3% wzorca) i wyższym plonowaniem od wzorca aż w 7 na 9 lokalizacji (przeciętnie w tych lokalizacjach 104% wzorca).

Kombajn kukurydza ziarno
Odmiana Zawartość suchej masy %  Wzorca    
Wzorzec

32,4%

100,0

FARMEZZO

34,3%

105,8

FARMAGIC

32,6%

100,6

FARMFIRE                        

33,1%

102,3

FARMPLUS 

34,0%

105,1

 

Odmiana Zawartość suchej masy %  Wzorca    
Wzorzec

33,6%

100,0

FARMEZZO

35,4%

105,5

FARMAGIC

34,6%

102,9

FARMFIRE                        

34,9%

103,8

FARMPLUS 

36,1%

107,5

FARMORITZ

32,5%

96,6

FANTOSO

35,1%

104,4

FARMURMEL

35,5%

105,7

Odmiana Zawartość suchej masy %  Wzorca    
Wzorzec

34,1%

100,0

FARMIRAGE                   

34,6%

101,7

FARMUREI

31,9%

93,5