Wydarzenia

Wstąp na Dni Pola i skorzystaj z wiedzy

Pomimo kapryśnej pogody w różnych rejonach Polski trwają zbiory kukurydzy na kiszonkę, a na dniach rozpoczną się zbiory kukurydzy uprawianej na ziarno. Bardzo istotne, aby zbiór kukurydzy był przeprowadzony w odpowiednim terminie, ponieważ lepsza dojrzałość ziarna wpływa istotnie na wskaźniki jakościowe, zaś niższa wilgotność daje oszczędności przy suszeniu.

Kolby kukurydzy

Kukurydza na ziarno dojrzewa zazwyczaj na przełomie września i października, jednak  w tym roku, ze względu na panujące warunki, z pewnością termin ten w bardzo wielu rejonach uprawy będzie opóźniony.

Termin dojrzałości zbiorczej jest wypadkową wczesności odmiany (FAO) i przebiegu pogody. Wskaźnikiem jej osiągnięcia są wyschnięte liście okrywowe kolb oraz tzw. stadium czarnej plamki, czyli powstanie niewielkiej plamki u nasady ziarniaka, przy zarodku.

Ważne jest także, aby podczas zbioru zawartość wody w ziarnie była jak najniższa. Pozwoli to na ograniczenie kosztów suszenia ziarna oraz na ograniczenie jego uszkodzeń w trakcie zbioru. Ziarno wilgotne w krótkim czasie po zbiorze powinno zostać poddane procesowi suszenia, gdyż wilgotne i zanieczyszczone szybko ulega zepsuciu.

Przyrost plonu następuje w pierwszych 10–15 dniach po uzyskaniu dojrzałości pełnej, niestety przekroczenie tego terminu powoduje wystąpienie strat na skutek wylegania oraz szkód wyrządzonych dziką zwierzynę. Dodatkowo krótkie jesienne dni, pomimo słonecznej pogody, nie gwarantują efektywnego dosychanie ziarna, gdyż proces jest ten krótkotrwały i trwa zaledwie kilka godzin, a w pozostałych godzinach ziarno nie oddaje wody. Zwiększona  wilgotność powietrza może natomiast powodować rozwijanie się chorób grzybowych i co za tym idzie strat w plonie, a także porażenie ziarna mikotoksynami.

Dni kukurydzy farmsaat
Dni kukurydzy farmsaat
Dni kukurydzy farmsaat