farmsaat

Wegetacja kukurydzy w pełni

Od kilku lat w Polsce można zaobserwować stały wzrost udziału kukurydzy w strukturze zasiewów. Obecnie na wielu plantacjach widać rzędy kukurydzy. Warto zwrócić jest więc uwagę na parę istotnych elementów dot. przebiegu wegetacji w tym sezonie.

Wskutek zimnej wiosny wiele plantacji kukurydzianych zostało zasianych, kiedy panowały dość niskie temperatury. Do tego było bardzo sucho. W rezultacie kukurydza w najwcześniejszych fazach rozwoju została narażona na bardzo duży stres, którego rezultatem mogły być uszkodzenia kiełków i korzeni zarodkowych oraz warunki sprzyjające rozwojowi chorób zgorzelowych. 

farmoritz-sign on field

Podczas chłodów zazwyczaj kukurydza reaguje przebarwieniem liści na kolor żółty i fioletowy. Jest to  związane z utrudnionym pobieraniem fosforu. Kolejne zjawiska groźne dla kukurydzy to przymrozki. A warto pamiętać, że kukurydza jest najbardziej narażona na uszkodzenia mrozowe w momencie wschodów oraz po osiągnięciu fazy 6 - 7 liści, kiedy to stożek znajduje się powyżej poziomu gleby.

Nie można zapominać, że kukurydza zaczyna budować potencjał plonowania w fazie 5 - 6 liści i do tego momentu należy wykonać wszystkie zabiegi herbicydowe i dokarmianie dolistne fosforem, azotem, cynkiem i borem.

Tegoroczna zimna i bardzo sucha wiosna pokazała jak ważną rolą jest wybór wysokiej jakości materiału siewnego, żeby nie być skazanym na lawinę problemów już od samego początku. Nasiona kukurydzy, które oferuje hodowla farmsaat, cechuje bardzo wysoką odporność na wiosenne chłody. Każda partia nasion jest sprawdzana pod względem siły kiełkowania i żywotności nasion w tzw. cold-teście.  Ten test nie jest prawnie wymaganym badaniem w nasiennictwie. Jedynie najbardziej profesjonalne firmy nasienne, w których jakość produktu jest najważniejszym kryterium, wykorzystują tę metodę do kontroli jakości oferowanego przez siebie materiału siewnego.

W Polsce kukurydza uprawiana jest na bardzo zróżnicowanych glebach, dlatego tak ważna jest na jakość materiału siewnego i właściwy dobór odmiany. Dzięki dużej liczbie prowadzonych doświadczeń i obserwacji w całej Polsce na różnych stanowiskach oraz wymianą doświadczeń w skali całego kraju, doradcy z farmsaat są w stanie skutecznie dobrać Państwu najlepszą odmianę.

mais-leafe