Wydarzenia

FARMUELLER - nowa propozycja w naszej ofercie

Kukurydza jako roślina znana już Majom budziła zawsze zainteresowanie. Możliwości jej zagospodarowania nie kończą się na paszy i kiszonce. Obecnie żółte, piękne i zdrowe ziarno kukurydzy jest podstawowym surowcem w przemyśle. Przerabia się w biogazowniach, w gorzelniach i wreszcie w młynach, gdzie wytwarza się z niej cieszące się dużym popytem konsumpcyjnym mąkę oraz grys, czyli kaszki o przeróżnym stopniu granulacji. Wykorzystuje się ją także w energetyce, papiernictwie oraz do produkcji materiałów izolacyjnych.

Obecnie uprawa kukurydzy w Polsce zdominowana jest przez kierunek paszowy (w blisko 85%). Na cele konsumpcyjno-przemysłowe używa się corocznie tylko nieco ponad 10% produkowanego ziarna kukurydzy, podczas gdy kraje Europy zachodniej wykorzystują na te cele między 20 i 30% tego surowca.

Na szczęście coraz większa liczba rolników decyduje się na wyłamanie się z tej powszechności i uprawę kukurydzy na ziarno z jego przeznaczeniem na cele przemysłowe, w szczególności na grys. I bardzo dobrze, bo corocznie Polska importuje znaczące ilości grysu z Argentyny, USA, Chin oraz Francji. Warto jest zawalczyć o ten rynek i wypełnić go produkcją krajową. Przeciętnie cena skupu tony ziarna w zakładach przemysłu młynarskiego jest o 50 złotych netto wyższa od cen rynkowych kukurydzy przeznaczonej na cele paszowe. W przeliczeniu na hektar można mówić o wzroście przychodu ze sprzedaży ziarna rzędu kilkuset złotych.

 

Pole kukurydzy

Odmiana FARMUELLER została zgłoszona w konkursie na Innowacyjny Produkt Rolniczy.

Innowacyjny produkt

 

Zagłosuj na naszą odmianę

Wg danych firmy Kleffmann areał uprawy kukurydzy w Polsce w 2019 r. przekroczył 1 253 tys. ha, z czego rynek na ziarno szacowany jest na 699,2 tys. ha, na kiszonkę 534,8 tys. ha, a pozostałe 19 tys. ha stanowi kukurydza uprawiana na cele biogazowe. Prognozuje się dalszy wzrost wielkości zasiewów i przełamanie w wcale nie tak odległej przyszłości magicznej granicy 2 mln ha.

Zainteresowanie uprawą kukurydzy jest tym większe, że ma ona ogromny potencjał plonowania, a co za tym idzie może być źródłem znaczących zysków dla rolnika. Kukurydza uprawiana na słabych stanowiskach jest w stanie wydać dwukrotnie wyższy plon w porównaniu z innymi gatunkami zbóż. W Polsce plony sięgające ponad 15 t ziarna/ha są realne do uzyskania. Zdarzają się też rekordy przekraczające nawet 20 t, np. nasza odmiana FARMORITZ.

Popularyzacji uprawy kukurydzy w Polsce sprzyjają dodatkowo korzystne cechy uprawowe:

  • umiarkowane wymagania glebowe,

  • uproszczenie technologii uprawy, w tym metoda strip-till,

  • pełne zmechanizowanie uprawy,

  • możliwość uprawy w wieloletniej monokulturze,

  • możliwość zmianowania w dużym udziale zbóż,

  • ogromny postęp genetyczny skutkujący rosnącą tolerancją co do warunków uprawy, w tym doboru stanowisk oraz potencjałem plonotwórczym.

Jeszcze raz zachęcamy do zagłosowania na odmianę FARMUELLER w konkursie Farmera na Innowacyjny Produkt Rolniczy.

Innowacyjny produkt

 

Zagłosuj