farmsaat

FARMSUGRO 180

Farmsugro 180 to nasza nowo wyhodowana odmiana sorga o dużej objętości masy. Jest to pośredni rodzaj sorga nasiennego, który z powodzeniem może być źródłem doskonałej kiszonki do żywienia bydła lub do wykorzystania jako substrat do produkcji biogazu. W regionach o relatywnie wysokich sumach temperatur Farmsugro może być też z powodzeniem uprawiane na ziarno.

Kiszonka z sorgo może być interesującą alternatywą bardzo dobrej jakości paszy objętościowej. Termin zbioru sorga na kiszonkę jest identyczny jak w przypadku kukurydzy. Sam proces przygotowania kiszonki też się niczym nie różni, a jej niewątpliwą zaletą są zdecydowanie niższe koszty produkcji biomasy niż w przypadku kukurydzy, które wynikają z niższych wymagań pokarmowych i niższej ceny nasion. Sorgo także, w przeciwieństwie do kukurydzy, jest bardzo odporne na niedobory wody i nie wymaga gleb wysokiej klasy bonitacyjnej.

Sorgo FARMSUGRO

Niewątpliwą zaletą Farmsugro 180 jest pełna dojrzałość ziaren w momencie zbioru na kiszonkę przy jednoczesnym zachowaniu zieloności pozostałej części rośliny, co przekłada się bezpośrednio na plon suchej masy. Jednocześnie dojrzałe ziarna są wolne od cyjanowodoru, którego zawartość na wcześniejszych etapach wegetacji pozwala na skuteczne odstraszanie zwierzyny łownej oraz szkodników, a którego eliminacja jest niezbędna do tego, aby kiszonka nadawała się do skarmiania.

Farmsugro 180 w cieplejszych rejonach, z wyższą sumą temperatur, z równym powodzeniem może być uprawiane na ziarno i wykorzystywane w charakterze paszy, przede wszystkim w hodowli drobiu, ale także w celach konsumpcyjnych. Sorgo jest bowiem cenionym surowcem do produkcji żywności z uwagi na to, że nie zawiera glutenu i jednocześnie jest bogate w substancje antyoksydacyjne.

Sorgo