Wydarzenia

FARMPOWER zarejestrowany w Polsce

Miło jest nam poinformować, że nasza kolejna odmiana wzbogaciła właśnie Krajowy Rejestr Odmian Kukurydzy. FARMPOWER  - bo o tej odmianie mowa - to mieszaniec dwuliniowy, z grupy średnio wczesnej (FAO 250), z przeznaczeniem do uprawy na ziarno.

Odmiana charakteryzuje się dość wysokimi roślinami z szeroką blaszką liściową o silnym zabarwieniem antocyjanowym. Podobnie silnie wybarwiona jest także pochwa oraz plewy rdzenia. Roślina wykształca długą wiechę oraz relatywnie dorodne kolby o dużej liczbie rzędów.

zielone rośliny kukurydzy

W badaniach rejestrowych FARMPOWER potwierdziła swój doskonały potencjał plonotwórczy.

Uzyskany plon ziarna w 2020 r. był wyższy od wzorca aż w 7 na 8 lokalizacji. Średni plon ze wszystkich 8 lokalizacji przewyższał plon wzorcowy o 9,4 dt/ha (7%), przy czym aż w 3 lokalizacjach wynik FARMPOWER przekroczył 110% wzorca.

Przeciętnie w okresie dwuletnich badań (2019 i 2020) FARMPOWER plonował na poziomie 106% wzorca (+ 6,7 dt/ha), z blisko 77% udziałem ziarna w masie kolb (101% wzorca) oraz plonem CCM w wysokości 222 dt/ha (106% wzorca).

W czasie badań odmiana wyróżniała się także pod względem wigoru początkowego oraz efektu stay green, uzyskując na przestrzeni dwóch lat w tym zakresie średnie noty odpowiednio na poziomie 8,2 oraz 6,4 (w skali 9°).

FARMPOWER wykazał też bardzo dobrą odporność na fuzariozę oraz głownię kolb i łodyg.