Nowa odmiana farmsaat wpisana do rejestru COBORU

8 marca 2023

Z dumą informujemy, że Komisja ds. Rejestracji Odmian Kukurydzy COBORU na posiedzeniu 09.02.2023 r. wydała postanowienie o wpisaniu do Krajowego rejestru nowej odmiany farmsaat – FARMARCAN (SM K0592).

FARMARCAN to mieszaniec dwuliniowy na kiszonkę z grupy odmian wczesnych z FAO 220. Z powodzeniem może być też wykorzystywana do produkcji biogazu.

Odmiana charakteryzuje się wysokimi roślinami z wysoko osadzonymi kolbami. Wykształca kolby typu fix z 14 – 16 rzędami oraz 32 – 34 ziarnami w rzędzie o wysokiej MTZ.

Jej mocną stroną jest bardzo dobry rozwój początkowy. W badaniach rejestrowych wczesny wigor odmiany został oceniony na 8,3 (w 9-stopniowej skali) i była to najwyższa nota spośród wszystkich badanych odmian. Równie wysoko zostały ocenione wschody – 8,1 przy średniej wzorcowej 8,0.

Dodatkowymi atutami FARMARCAN są: niska podatność na wyleganie oraz skłonność do krzewienia.

Wyniki plonowania FARMARCAN w badaniach rejestrowych 2020 – 2021 przedstawiały się następująco:

  Plon ogólny świeżej masy (dt/ha) Plon ogólny suchej masy (dt/ha) Zawartość suchej masy w plonie ogólnym (%)
Wzorzec 581 192,1 33,2
FARMARCAN 603 | 104% wzorca 195,6 | 102% wzorca 32,5 | 98% wzorca